Tarieven

   
Eerste gesprek ouders (60 minuten) € 70
Kindsessie (60 minuten) € 70
Evaluatiegesprek ouders (60 minuten) € 70
Pakketprijs (twee oudergesprekken en vijf kindsessies) € 425
Overleg school (30 minuten) € 60

Observatie op school (90 min)    

                                      **** Alle prijzen zijn exclusief BTW  ***

€90

* Voor mensen met minder dan een modaal inkomen (€30.000,-) hanteer ik een speciaal tarief
* Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst

Vanwege het korte en doeltreffende hulptraject kunnen we snel aan de slag om jullie te helpen

Mocht dit om een of andere reden niet kunnen, dan werk ik samen met

Caroline Hermans Children of the Universe: https://www.childrenoftheuniverse.nl